Välkommen till Agnetas bokhylla för tips om böcker inom våra utbildningsområden

Om du som pedagog, elevhälsa, skolledare,korttidsboende, familj, socialtjänst,barnpsykaitri och många fler vill gå bakom diagnoser och öka din funktionskompetens är detta en bok att ta i handen och sätta igång.  Vi använder boken i direkthandledning och förändringsarbete på Väderstad skola följ arbetet på  www.rorinteminkeps.se   Till boken finns checklistor och material.   https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Psykologi-psykiatri/Barn-och-ungdom/Autism-och-ADHD-i-skolan/ 

Om du som pedagog, elevhälsa, skolledare,korttidsboende, familj, socialtjänst,barnpsykaitri och många fler vill gå bakom diagnoser och öka din funktionskompetens är detta en bok att ta i handen och sätta igång.

Vi använder boken i direkthandledning och förändringsarbete på Väderstad skola följ arbetet på www.rorinteminkeps.se

Till boken finns checklistor och material.

https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Psykologi-psykiatri/Barn-och-ungdom/Autism-och-ADHD-i-skolan/