Mars 2019

Robin Dendron Garden.png

Våren på Ostgota Care AB

Vi har nu startat upp vårt nya kontor på Stationsgatan 14 i Linköping. Vi har interna utbildningar och handledningar i våra nya lokaler. Under våren kommer via att utbilda i ACT samt Lågaffektivt bemötande på uppdrag av Linköpings kommun, INDA AB samt Attendo LSS.

Resized_IMG_20190115_072745_356.jpeg

Agneta kommer att via SSIL och på uppdrag av Maria Bauer AB föreläsa om Samsjuklighet vid totalt åtta tillfällen 2019 på olika platser i Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Klicka här för mer information och datum.

I maj kommer Frid Hansen för att ge en utbildningsdag om Barn som anhöriga i vid missbruk och beroende. Barnkonventionen blir lag och sedan 2011 finns redan en lag om barns rätt till information. Boka din plats genom att klicka här.

Vi fortsätter i våra verksamheter att utveckla vårt arbetsmiljöarbete samt vidareutveckla oss i hur vi kan stimulera till ökad kunskap om kost och motions påverkan på psykisk hälsa.

I senaste nyhetsbrevet gav vi er fel nummer på gatan och ni hittar oss på Stationsgatan 14, 582 42 Linköping.
Hitta till oss - klicka här eller på kartan för att komma till Google Maps.

På återseende och med en önskan om en vår där krafter får återvända.

Agneta Björck
Verksamhetschef och Utbildningsansvarig Ostgota Care