Psykisk hälsa och Arbetsmiljö

Vi ger stöd i att skapa en hållbar arbetsplats genom vårt helhetskoncept.

God arbetsmiljö främjar psykisk hälsa

Vi vet att det är svårt som enskild arbetsgivare att ha koll på alla de delar som är arbetsgivarens ansvar och veta vilka insatser som på bästa sätt hjälper och stöttar chef, HR och medarbetare.

Vi erbjuder anpassad utbildning i ämnet arbetsmiljö, utifrån AFS 2015:4 en fördjupning inom God psykosocial arbetsmiljö - vad innebär det? Kränkande särbehandling, hot och våld i arbetslivet, mått för arbetsbelastning, stöd i prioritering av arbetsuppgifter, kunskap om fördelning av arbetsmiljöansvar, detta sker i samverkan med Odeas.

När det gäller HVB och LSS verksamheter erbjuder vi handledning, utbildning och implementering i metoder och kunskap som både krävs utifrån IVO och Socialstyrelsen dessa är kopplade till Nationella riktlinjer.

Vi erbjuder enskilt stöd till både chefer och medarbetare utifrån behov som kan bedömas av psykolog eller läkare via SMART psykiatri, arbetsmiljökonsult, KBT terapeut eller handledare.

Vi har också vid redan upptäckt psykisk ohälsa såsom upprepad sjukskrivning, utmattningssyndrom, misstänkt psykiatrisk, neuropsykiatrisk eller substansberoende möjlighet till utredning och därefter stöd och behandling i samråd med SMART psykiatri.

Vi samarbetar med Castle Craig Scandinavia där både öppenvårdsbehandling i Sverige och behandling på Castle Craigs behandlingssjukhus är möjlig. Castle Craig Hospital erbjuder Europas bästa beroendevård i en unik och rogivande miljö. Deras behandlingshem ligger 40 minuter utanför Edinburgh i Skottland och tar emot klienter från hela världen. De har lång erfarenhet av att samarbeta med arbetsgivare och kan snabbt och effektivt ta hand om medarbetare i behov av medicinsk avgiftning och skräddarsydd behandling. Eftersom de är ett sjukhus så sker behandlingen under strikt sekretess och de har ingen väntetid.

För dig som letar efter en inspirerande föreläsning om alkohol och om du och din organisation är mer intresserade av lösningen än av problemet. Då bör du kontakta Promilletanten AB. De har över tjugo års erfarenhet av att utbilda arbetsgivare och anställda om hur man effektiv kan förebygga, upptäcka och åtgärda alkoholproblem på arbetsplatsen. Derasutbildningar är lösningsfokuserade och genomförs alltid med glimten i ögat och helt utan pekpinnar.

Vi har också möjlighet att ge rehabilitering via Månskenet Grön Rehabilitering. Månskenet erbjuder evidensbaserad naturunderstöd rehabilitering

Vi håller också på att utveckla ett program för arbetsgivare där möjlighet att välja olika moment i både utbildning, bedömning och stöd.

Agneta Björck, är erfaren föreläsare som arbetat som sjuksköterska inom beroendevård, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst i mer än 30 år. Numera är hon verksamhetschef för ett särskilt boende för äldre med missbruk samt utbildningsansvarig på Ostgota Care. Erfarenhet av att utbilda inom bemötande, beroende, samtal, stress kopplat till arbetsledning och verksamhetsansvar. En inspiratör med gediget kunnande som vill förmedla kunskap som kommer till nytta

I senaste numret av Affärstidningen Näringsliv Östergötland kan du läsa denna artikel med Agneta Björck,  klicka här  eller på bilden för att komma till artikeln.

I senaste numret av Affärstidningen Näringsliv Östergötland kan du läsa denna artikel med Agneta Björck, klicka här eller på bilden för att komma till artikeln.

Ostgota Care erbjuder i samarbete med Odeas en Kick off! Kickstarta hösten med en chefsdag! Öppna dokumentet i pdf genom att  klicka här . Kontakta Yvonne för mer information och upplägg. Telefon: 070- 3530744 / E-post:  info@odeas.se

Ostgota Care erbjuder i samarbete med Odeas en Kick off!
Kickstarta hösten med en chefsdag! Öppna dokumentet i pdf genom att klicka här.
Kontakta Yvonne för mer information och upplägg. Telefon: 070- 3530744 / E-post: info@odeas.se

arbetsmiljo.gif