Vill du säkerställa arbetsmiljöverkets krav och stärka förutsättningarna för en hållbar arbetsplats?

Psykisk ohälsa relaterad till arbetet fortsätter att öka. I år kommer därför Arbetsmiljöverket att genomföra inspektioner för att kontrollera om arbetsgivarna undersökt riskerna och åtgärdat sådant som kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Inriktningen för inspektionerna är:

  • Hot och våld

  • Ohälsosam arbetstid

  • Arbetsbelastning

  • Kränkande särbehandling

Ett utpekat område för inspektioner är HVB och LSS verksamheter.

– För hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Samtidigt kan för hög arbetsbelastning leda till dåliga relationer på arbetsplatsen. Dessutom, är arbetsbelastningen för hög kanske man skyndar sig, halkar och skadar sig. Arbetsgivarna ska se arbetsmiljön som en helhet.

Frukostsmöte 16 april.png

Välkommen på frukostmöte 16 april 2019

Vi tänker sätta ihop en utbildning för att hjälpa HvB och LSS verksamheter att förbereda sig på arbetsmiljöverkets kommande inspektioner.

Vi vill träffas för att få in era idéer om vad en sådan utbildning bör innehålla.
Gratis, drop-in men föranmälan uppskattas

Yvonne Sjöberg, är en inspirerande och erfaren arbetsmiljökonsult som driver företaget Odeas. Yvonne värnar om ett strategiskt arbetsmiljöarbete för att främja utveckling och hälsa för individer, grupp och verksamhet. Hennes kärnområde är social och organisatorisk arbetsmiljö. Yvonne är väl förtrogen med den problematik och de utmaningar som verksamheter ”brottas” med. Hon stödjer och inspirerar verksamheter till ett medvetet och utvecklande arbetsmiljöarbete - från teori till praktik. Yvonne har erfarenhet från många branscher inom såväl privat som offentlig sektor. Yvonne drivs av visionen att skapa en arbetsplats dit personalen glatt visslande cyklar varje dag!

Agneta Björck, är erfaren föreläsare som arbetat som sjuksköterska inom beroendevård, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst i mer än 30 år. Numera är hon verksamhetschef för ett särskilt boende för äldre med missbruk samt utbildningsansvarig på Ostgota Care. Erfarenhet av att utbilda inom bemötande, beroende, samtal, stress kopplat till arbetsledning och verksamhetsansvar. En inspiratör med gediget kunnande som vill förmedla kunskap som kommer till nytta.

arbetsmiljo.gif