Företagspresentation

Ostgota Care startade 2008 och har i dag 25 fast anställda medarbetare. Företaget drivs som handelsbolag och har fyra delägare med olika bakgrund inom hälso- och sjukvård, pedagogiskt arbete, beroendevård och psykiatri. Omsättningen ligger 2018 på 15 miljoner kronor fördelat på verksamheterna LSS, socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, handledning/utbildning samt vårdhundsteamet.

Vi har som företag ambitionen att växa, men i en sådan takt att vårt arbete hela tiden känns meningsfullt och med bibehållen kvalitet i våra verksamheter. Genom att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och att upprätthålla en god arbetsmiljö tror vi oss kunna erbjuda den allra bästa omvårdnaden till våra brukare och kunder.

Utbildningsverksamhetens utmaningar är att kunna erbjuda lokala utbildningar med dagsaktuellt innehåll. Genom att knyta an aktuell forskning till efterfrågade kunskaper tror vi oss ha hittat ett koncept som både är vägledande och ekonomiskt fördelaktigt för våra deltagare.
Vi samverkar gärna med andra organisationer, företag, kommuner och regioner då vi ser detta som en framgångsfaktor för ett ökat multidisciplinärt lärande.

Företagsledning