Psykisk O-hälsa Samhällets barn & unga
Jan
30
to Jan 31

Psykisk O-hälsa Samhällets barn & unga

30-01-19 & 31-01-19 7A Odenplan, Stockholm
Klockan: 8.30-18.30 & 09-15.40
Pris: 2695 kr exkl moms

Myter och fakta om cannabis – Cannabis och tonårshjärnan 31-01-19 10.45 (Spår A)

Öka din kunskap hur tonårshjärnan påverkas av cannabis och få en förståelse varför det är viktigt att se bakom myter/föreställningar om cannabis. Grundat i forskning och praktik får du inblick i hur du kan möta myter och basera dina samtal på forskning om tonårshjärnan.

Föreläsare: Agneta Björck

Program för dagarna och mer info hittar du här.

Boka din plats här.

View Event →
Cannabismissbruk och Trauma
Jan
30
9:00 AM09:00

Cannabismissbruk och Trauma

30-01-19 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Klockan: 09.00-16.00
Pris: 2495 kr exkl moms

Utbildningsdagen är inriktad på sambandet mellan cannabismissbruk och trauma. Det är vanligt att cannabismissbrukare självmedicinerar mot traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som cannabis är ett effektivt ångestdämpande har det en viktig negativ påverkan på hjärnan – inte minst vad gäller tonåringar där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Eftersom trauma är en så central del av problematiken är det viktigt att detta också blir ett fokus för behandling och bedömning. Även annan samsjuklighet tas upp såsom personlighetsstörningar, ångestsyndrom, psykoser, ADHD m.m.
Dagen avslutas med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande vid missbruksbehandling. Detta är av stor betydelse för att skapa en god relation och behandlingsallians mellan klient och behandlare.
Föreläsare: Stefan Sandström & Agneta Björck

Boka din plats här.

View Event →
SSIL seminarium för vård och omsorg
Feb
14
8:00 AM08:00

SSIL seminarium för vård och omsorg

14-02-19 Scandic väst, Gävle
Klockan: 08-15.45
Pris: Gratis

För nionde året i rad arrangeras utbildningsdagarna enligt beprövade koncept.
Här får du träffa kollegor, lyssna på intressanta föreläsare, möta representanter från olika verksamheter/boenden och äta gott, allt i en trevlig miljö. Dessa utbildningsdagar vänder sig i första hand till dig som placerar i familjehem/HVB, och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård. 

Utbildningsdagarna är helt kostnadsfria. Material, morgonkaffe, förmiddagsfika inkl. smörgås, varm lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Program för dagen hittar du här.

Boka din plats här.

View Event →
Mr Tourette - Vägen tillbaka om återhämtning och bemötande tillsammans med Agneta Björck
Feb
28
9:00 AM09:00

Mr Tourette - Vägen tillbaka om återhämtning och bemötande tillsammans med Agneta Björck

28-02-19 Statt (Änglasalen) Stora torget, Motala
Klockan: 09-12.00
Pris: Yrkesverksamma: 400 kr exkl moms / Privatperson: 400 kr inkl moms

Mr Tourette - Pelle Sandstrak ger dig en möjlighet att förstå vikten av att se varje människa och vara nyfiken på hur hjälpen ska se ut och vilka mirakel som sker när det blir rätt.
Agneta Björck pratar utifrån sin yrkesroll om förståelse före hjälpande och om hur vi kan främja personlig återhämtning.

Boka din plats här.

View Event →
Cannabismissbruk och trauma
Mar
28
9:30 AM09:30

Cannabismissbruk och trauma

28-03-19 Plats meddelas senare, Göteborg
Klockan: 09.30-16.00
Pris: 2645 kr exkl moms

Utbildningsdagen är inriktad på sambandet mellan cannabismissbruk och trauma. Det är vanligt att cannabismissbrukare självmedicinerar mot traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som cannabis är ett effektivt ångestdämpande har det en viktig negativ påverkan på hjärnan – inte minst vad gäller tonåringar där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Eftersom trauma är en så central del av problematiken är det viktigt att detta också blir ett fokus för behandling och bedömning. Även annan samsjuklighet tas upp såsom personlighetsstörningar, ångestsyndrom, psykoser, ADHD m.m.

Dagen avslutas med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande vid missbruksbehandling. Detta är av stor betydelse för att skapa en god relation och behandlingsallians mellan klient och behandlare.

Föreläsare: Stefan Sandström & Agneta Björck

Boka din plats här.

View Event →
Cannabismissbruk och trauma
May
16
9:30 AM09:30

Cannabismissbruk och trauma

16-05-19 Plats meddelas senare, Malmö
Klockan: 09.30-16.00
Pris: 2645 kr exkl moms

Utbildningsdagen är inriktad på sambandet mellan cannabismissbruk och trauma. Det är vanligt att cannabismissbrukare självmedicinerar mot traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som cannabis är ett effektivt ångestdämpande har det en viktig negativ påverkan på hjärnan – inte minst vad gäller tonåringar där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Eftersom trauma är en så central del av problematiken är det viktigt att detta också blir ett fokus för behandling och bedömning. Även annan samsjuklighet tas upp såsom personlighetsstörningar, ångestsyndrom, psykoser, ADHD m.m.

Dagen avslutas med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande vid missbruksbehandling. Detta är av stor betydelse för att skapa en god relation och behandlingsallians mellan klient och behandlare.

Föreläsare: Stefan Sandström & Agneta Björck

Boka din plats här.

View Event →
Cannabismissbruk och trauma
Sep
25
9:30 AM09:30

Cannabismissbruk och trauma

25-09-19 Plats meddelas senare, Stockholm
Klockan: 09.30-16.00
Pris: 2645 kr exkl moms

Utbildningsdagen är inriktad på sambandet mellan cannabismissbruk och trauma. Det är vanligt att cannabismissbrukare självmedicinerar mot traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som cannabis är ett effektivt ångestdämpande har det en viktig negativ påverkan på hjärnan – inte minst vad gäller tonåringar där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Eftersom trauma är en så central del av problematiken är det viktigt att detta också blir ett fokus för behandling och bedömning. Även annan samsjuklighet tas upp såsom personlighetsstörningar, ångestsyndrom, psykoser, ADHD m.m.

Dagen avslutas med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande vid missbruksbehandling. Detta är av stor betydelse för att skapa en god relation och behandlingsallians mellan klient och behandlare.

Föreläsare: Stefan Sandström & Agneta Björck

Boka din plats här.

View Event →

 CRAFT för yrkesverksamma Carina Bång
Dec
4
to Dec 6

CRAFT för yrkesverksamma Carina Bång

04-12-18 till 06-12-18 Best western, Hantverkaregatan 1, Linköping
Klockan: 09.00-16.00
Pris: FULLBOKAT

Carina Bång: Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, kodare & supervisor i CRAFT. Certifierad terapeut även i CRA & ACRA. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

3 dagars kurserna bygger på de 11 delar som ingår i CRAFT-programmet. Om man vill gå vidare och utbilda sig till CRAFT-terapeut är det dessa delar som man sedan certifierar sig i. Kurserna hålls av Carina som är certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor i CRAFT. Carinas handledare är CRAFT:s grundare, filosofie doktor Robert Meyers.
I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Som deltagare får du övningar som du kan använda i framtida möten med anhöriga och ett kurshäfte som summerar de olika delarna i CRAFT. Efter genomgången kurs delas ett kursintyg ut.

FULLBOKAT

View Event →
Blånader, rus och silverhår
Nov
8
8:30 AM08:30

Blånader, rus och silverhår

En dag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer.

08-11-18 Calmar Stadshotell, Kalmar
Klockan: 08.30 - 16.00
Pris: Gratis

Forskning visar att alkoholkonsumtionen bland seniorer ökar. Ökad alkoholkonsumtion påverkar hälsan och därmed behovet av omsorg. Detta är en utmaning för såväl anhöriga, sjukvården som socialtjänstens äldreomsorg vilka möter allt fler äldre med alkoholproblematik.

Våld är alltid ett brott!
- Ingen börjar en relation med tanken ”lite stryk får jag nog räkna med…”

För att våldsutsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver, något som de självklart har rätt till, så måste våldsutsattheten upptäckas. Forskning visar att upptäckten av våld ökar markant på direkta frågor om våld. Därför är det oerhört viktigt att den som ställer frågorna har kunskap om våld i nära relationer. Det är också viktigt hur frågorna ställs och vilket stöd som erbjuds för den våldsutsatta.
Syftet med utbildningsdagen är att öka kunskapen rörande seniorers alkoholkonsumtion och våldsutsatthet i ett praktiskt perspektiv.

Målgrupp:
Utbildningsdagen riktar sig till anställda och andra aktiva aktörer inom äldreomsorgen och angränsande hälso- och sjukvård samt andra arenor som riktar sig till äldre personer.

Klicka här för inbjudan.

Länk till anmälan.

View Event →
Blånader, rus och silverhår
Nov
6
8:30 AM08:30

Blånader, rus och silverhår

En dag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer.

06-11-18 Växjö Domkyrkocentrum, Växjö
Klockan: 08.30 - 16.00
Pris: Gratis

Forskning visar att alkoholkonsumtionen bland seniorer ökar. Ökad alkoholkonsumtion påverkar hälsan och därmed behovet av omsorg. Detta är en utmaning för såväl anhöriga, sjukvården som socialtjänstens äldreomsorg vilka möter allt fler äldre med alkoholproblematik.

Våld är alltid ett brott!
- Ingen börjar en relation med tanken ”lite stryk får jag nog räkna med…”

För att våldsutsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver, något som de självklart har rätt till, så måste våldsutsattheten upptäckas. Forskning visar att upptäckten av våld ökar markant på direkta frågor om våld. Därför är det oerhört viktigt att den som ställer frågorna har kunskap om våld i nära relationer. Det är också viktigt hur frågorna ställs och vilket stöd som erbjuds för den våldsutsatta.
Syftet med utbildningsdagen är att öka kunskapen rörande seniorers alkoholkonsumtion och våldsutsatthet i ett praktiskt perspektiv.

Målgrupp:
Utbildningsdagen riktar sig till anställda och andra aktiva aktörer inom äldreomsorgen och angränsande hälso- och sjukvård samt andra arenor som riktar sig till äldre personer.

Klicka här för inbjudan.

Länk till anmälan.

View Event →
Blånader, rus och silverhår
Nov
5
8:03 AM08:03

Blånader, rus och silverhår

En dag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer.

05-11-18 Folkets Hus, Varberg
Klockan: 08.30 - 16.00
Pris: Gratis

Forskning visar att alkoholkonsumtionen bland seniorer ökar. Ökad alkoholkonsumtion påverkar hälsan och därmed behovet av omsorg. Detta är en utmaning för såväl anhöriga, sjukvården som socialtjänstens äldreomsorg vilka möter allt fler äldre med alkoholproblematik.

Våld är alltid ett brott!
- Ingen börjar en relation med tanken ”lite stryk får jag nog räkna med…”

För att våldsutsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver, något som de självklart har rätt till, så måste våldsutsattheten upptäckas. Forskning visar att upptäckten av våld ökar markant på direkta frågor om våld. Därför är det oerhört viktigt att den som ställer frågorna har kunskap om våld i nära relationer. Det är också viktigt hur frågorna ställs och vilket stöd som erbjuds för den våldsutsatta.
Syftet med utbildningsdagen är att öka kunskapen rörande seniorers alkoholkonsumtion och våldsutsatthet i ett praktiskt perspektiv.

Målgrupp:
Utbildningsdagen riktar sig till anställda och andra aktiva aktörer inom äldreomsorgen och angränsande hälso- och sjukvård samt andra arenor som riktar sig till äldre personer.

Klicka här för inbjudan.

Länk till anmälan.

View Event →
Lågaffektivt bemötande
Nov
1
9:00 AM09:00

Lågaffektivt bemötande

01-11-18 Kårhuskollektivet Ågatan 55, Linköping
Klockan: 09-12.00 eller 13.00-16.00
Pris: 600 kr exkl moms (med bok) / 350 kr exkl moms (utan bok)

Utbildare: Leg. psykolog Christian Bergbom

Christian Bergbom är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbete med såväl barn som vuxna personer med kognitiva funktionsnedsättningar, samt deras familjer och personal i verksamheter kring personen. Christian har fördjupade kunskaper om autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Han arbetar idag med handledning, organisationsutveckling, konsultation, föreläsning och utbildning om funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande och pedagogik till verksamheter inom vård, HVB, skola, LSS och socialtjänst.

Boka din plats här.

View Event →
Workshop om missbruk och lågaffektivt bemötande
Oct
24
1:00 PM13:00

Workshop om missbruk och lågaffektivt bemötande

24-10-18 Eskilstuna
Klockan: 13.00-16.00

Särskilt inbjudna via Beroendecentrum Ung, Eskilstuna

Bo Hejlskov Elven och Agneta Björck i samarbete med Beroendecentrum Ung bjuder in till en gemensam workshop för att se vad Lågaffektivt förhållningssätt kan bidra med för att möta unga i riskzon för missbruk samt i pågående missbruk

Missbruk ur ett lågaffektivt perspektiv, människosyn, etik, kognitiva förmågor, skam, utanförskap och samsjuklighet.

View Event →
Lågaffektivt bemötande
Oct
24
8:30 AM08:30

Lågaffektivt bemötande

24-10-18 Lokomotivet (Verkstadsgatan 8), Eskilstuna
Klockan: 08.30-12.00
Pris: Fullbokat

Bo Hejlskov Elvén föreläser om Lågaffektivt bemötande i teori och praktik.
Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personal? Hur ser Bo Hejlskov Elvén på hur vi kan optimera vårt bemötande i vardagen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man då?

View Event →
Återhämtning vid psykisk ohälsa
Oct
18
1:00 PM13:00

Återhämtning vid psykisk ohälsa

18-10-18 Stifts- och landsbiblioteket, (Hörsalen), Linköping
Klockan: 13.00-16.00
Pris: 500 kr exkl moms

Hur kan vi skapa en återhämtningsinriktade verksamhet? Inspirationsdagen som är en halvdag är dels för att få en inblick i kunskapen och ökad förståelse kring begreppet återhämtning, och dels för att vara en mötesplats för att möjliggöra utbyte av erfarenheter på området.
Eftermiddagen innebär även en presentation av RSMH-utbildningen ”Återhämtningsinriktat förhållningssätt” som är på en heldag alternativt 2.5 dag och som ger dig ett övergripande verktyg för att återhämtning som fenomen ska få fäste i praktisk verksamhet.

Föreläsare: Jouanita Törnström och Henrik Söder
Målgrupp: Du med en arbetsledande roll och för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt vardagliga arbete

Boka din plats här.

View Event →
Missbruk hos äldre
Oct
9
9:00 AM09:00

Missbruk hos äldre

Workshop med kunskap, praktisk och etik
09-10-18 Länsstyrelsen Östergötland
Klockan:
9.00-12.00 för Handläggare, Verksamhetschefer, Politiker, Hälso-och sjukvårdspersonal
13.00-16.00 för Omvårdnadspersonal på äldreboende/hemtjänst
Pris: Gratis (
kaffe och smörgås/kaka)

Medverkande:
Anders Printz - Kanslichef Vårdförbundet
Agneta Björck -  Verksamhetschef och Sjuksköterska Ostgota Care

Se hela inbjudan här.

Anmälan: lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

View Event →
CANNABISKUNSKAP FOKUS TRAUMA TONÅRSHJÄRNAN MEDICINSK MARIJUANA
Sep
25
9:00 AM09:00

CANNABISKUNSKAP FOKUS TRAUMA TONÅRSHJÄRNAN MEDICINSK MARIJUANA

25-09-18 Hotell Högland, Nässjö
Klockan: 09.00-12.00
Pris: 550 kr exkl moms


• Hur upptäcker jag som personal ett cannabismissbruk
• Hur skadligt är cannabis senaste forskningen
• Hur kan jag möta de aktuella argumenten om cannabis, legalisering, skador,
medicinsk marijuana mina klienter uppger.
• Tidig debut i cannabismissbruk och tonårsutvecklingen
• Funktion vid ångest, sömn, koncentration, trauma.
Klicka här för att se inbjudan och mer information.

Boka din plats här.

View Event →
Beroendedagen - Missbruk hos asylsökande ungdomar
Sep
13
8:00 AM08:00

Beroendedagen - Missbruk hos asylsökande ungdomar

13-09-18 7A Odenplan Stockholm
Klockan: 08.00-16.20
Pris: 1995 kr exkl moms

Missbruk hos asylsökande ungdomar
Sambandet mellan asylprocess trauma och missbruk. Stress och drogers funktion.
Forskning, bemötande och fungerande metoder.
Föreläsare:  Agneta Björck, sjuksköterska, verksamhetschef och utbildningsansvarig Ostgota Care
Klicka här för att se hela programmet.

Boka din plats här.

View Event →
 Intrycksallergi eller ”Underbara ADHD”
May
15
9:00 AM09:00

Intrycksallergi eller ”Underbara ADHD”

Hur är det att växa upp och leva med ADHD – utan att veta om det?

15-05-18 Folkets Hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg
Klockan: 09.00-16.00
Pris: 950 exkl moms (fika ingår)

Georgios Karpathakis delar med sig av egna erfarenheter och upplevelser i en inspirationsföreläsning som tar med publiken på en känslomässig berg-och dalbana. 
Ta del av en sann berättelse om ett liv och en skolgång som fullständigt havererar i missbruk och misär.
Ni får även möta Agneta Björck som är en av grundarna till #rörinteminkeps. Agneta är Leg. Sjuksköterska, KBT terapeut steg 1, Verksamhetschef och Utbildningsansvarig Ostgota Care och har över 30 års erfarenhet av att arbeta med missbruk, psykiatri och neuropsykiatri på Beroendevård, Ungdomshälsa, Skola, Kriminalvård, Socialtjänst, Familjebehandling.

Boka din plats här.

View Event →
Äg ditt liv - Hillevi Wahl
May
7
1:00 PM13:00

Äg ditt liv - Hillevi Wahl

07-05-18 Teaterns hus (Snickaregatan 2), Linköping
Klockan: 13.
00-15.30
Pris: 200 kr inkl moms

Kommer du ihåg vem du var innan du blev allt det där som andra sa att du borde vara? Det är så lätt att tappa bort sig själv i en värld full av sociala medier och förväntningar.
Vilka är dina inre superkrafter? Vad behöver du för att hitta dem?
Du som arbetar i människovårdande yrken, träffar barn i utsatta situationer, ger mycket av dig själv och din energi till andra hur ger du dig själv energi och hämtar kraft?
Vikten av att ha balans och möjlighet att hämta energi är en viktig fråga.
Välkommen att hämta inspiration för ditt eget liv.

Boka din plats här.

View Event →
Världsautismdagen
Apr
4
5:30 PM17:30

Världsautismdagen

04-04-18 Stift- och landsbiblioteket, Bortre ljusgården, Linköping
Klockan: 17.30-19.15
Pris: FRI ENTRÈ

Program:
Kl 17.30 ”Min spegelbild” med Vanjavit Taaveniku
Kl 18.30 ”Rör inte min keps” med Agneta Björck, Ostgota Care

View Event →
HAP och Cannabiskunskap anpassat för SIS och HvB
Mar
21
9:30 AM09:30

HAP och Cannabiskunskap anpassat för SIS och HvB

21-03-18 Bantorget 5, Lund, IOGT-NTO:s lokaler, Stora salen, Lund
Klockan: 09.30-16.00
Pris: 1800 kr exkl moms

Gå 4 personer tillsammans och 10% rabatt. Ange rabattkod: 10% rabatt vid 4 anmälda
Anmälan är bindande men inte personlig.

Du som jobbar på Hvb eller Sis, träffar du unga som rökt cannabis?
En dag med kunskap om cannabis kopplat till känslor, vuxenblivandet, neuropsykiatri o psykiatri. Du kommer att bli stärkt i att möta unga människors tankar och känslor.
Inbjudan hittar ni här.

Föreläsare: Agenta Björck & Amelie Andersson

Boka din plats här.

View Event →