Back to All Events

Att leda systematiskt och hälsofrämjande - fokus på missbruk

16-11-18 7A Teaterns hus, Snickaregatan 2 Linköping
Klockan: 08.30-15.00
Pris: 1495 kr exkl moms

Målgrupp: Arbetsledare, Chefer, HR och Arbetsmiljöansvariga

Dagen består av föreläsning, grupparbeten och övningar för att på ett praktiskt och teoretiskt sätt öka din beredskap att utifrån riktlinjer, forskning och ansvar kunna hantera frågor kring missbruk på ett tryggt och respektfullt sätt. Du får intyg på de avsnitt vi behandlat under dagen.
Utbildare: Yvonne Sjöberg & Agneta Björck

Boka din plats här.