Back to All Events

Familjeorienterat arbete i familjer med missbruksproblematik

12-09-19 Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping
Klockan: 9.00-16.00
Pris: Gratis (bjuds på för- och eftermiddagskaffe samt enklare lunch)

Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bjuder gemensamt in till en nätverkskonferens för att stödja socialtjänsten i utvecklingen av ett familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruksproblematik. Ett familjeorienterat arbetssätt innebär bland annat att stärka helhetssynen och samverkan inom socialtjänsten genom att handläggning/insatser samordnas i familjer där någon vuxen har missbruksproblem.
Nätverkskonferensen vänder sig till kommuner som har ett väl utvecklat eller just påbörjat familjeorienterat arbete, men även till de kommuner som ännu inte påbörjat arbetet. Även privata utförare som arbetar inom området välkomnas. Syftet är att erbjuda en plattform för inspiration, erfarenhetsutbyte och lärande.

Läs hela inbjudan och se programmet för dagen här.

Anmälan.