Agneta är leg.sjuksköterska, KBT terapeut steg 1 inriktning mot psykiatri, neuropsykiatri och beroende.
Du har nu möjlighet att boka tid med Agneta för samtal via telefon eller besök.

Samtala med Agneta kring:
Kartläggning
Samtidig psykisk ohälsa och missbruk
Samordning av stöd
Samverkan med dig, närstående och arbete
Återhämtning och Livskvalitet
Utforskande av dina styrkor och svårigheter