Blåklockan - servicebostäder

04_Blåklockan.JPG

Blåklockans serviceboende ligger centralt beläget på Ågatan i Linköping. Boendeformen
utgörs av ett trapphusboende i två plan med 5 lägenheter för våra boende samt
personalutrymmen och gemensamma utrymmen med kök och allrum på markplanet. Alla
serviceinrättningar ligger inom gångavstånd från Blåklockan. För besök på sjukhus eller andra
vårdinrättningar och myndigheter finns hög tillgänglighet i form av bussförbindelser.
Blåklockan är ett s.k. LSS-boende vilket innebär en ökad trygghet för den boende i den
mening att boendet ska utformas för att kunna ge goda levnadsvillkor för den enskilde. På

Blåklockan sker därav alla insatser utifrån den enskildes individuella behov och önskemål.
Stor vikt läggs vid att ge den boende hög delaktighet, ett normalt liv samt integrering till
arbete, studier och samhällsliv.

Som boende stöds du i att tillreda och inta måltider i den egna lägenheten. Som alternativ har
Blåklockan möjligheter att i den gemensamma matsalen erbjuda dig samtliga måltider, vilket
innebär frukost, lunch, kvällsmål och eftermiddagskaffe. Menyn bestäms av de boende
tillsammans med personal på regelbundet återkommande husmöten. Måltiderna lagas från
grunden i det egna köket där du som boende har möjlighet att vara med som lunchvärd. Stor
omsorg läggs vid måltidens näringsinnehåll, variation samt en lugn och trevlig måltidsmiljö.
Det finns möjlighet att äta vegetarisk kost.

Boendet har egen sjuksköterska som finns på plats regelbundet där du som boende kan
bestämma tid för konsultation och rådgivning. Som boende har du egen kontaktperson i
personalgruppen som kan stödja dig i enskilda ärenden såsom besök hos läkare, myndigheter
eller åtaganden av privat karaktär. Personal finns på plats dygnet runt. All personal är
grundutbildade undersköterskor/skötare med olika adekvata vidareutbildningar. Personalen
har mångårig vana av psykiska funktionsvariationer. Ingående i personalgruppen finns en
samordnare.

Kontakt information
Samordnare Carl-Henrik Nordhlund telefon: 013-26 34 50
Verksamhetschef Thomas Lönebrink, telefon: 013-20 53 70
E-post: Thomas.Lonebrink@linkoping.se

Du kan få mer information om hur Du ansöker om servicebostad genom att gå in på
Linköpings kommuns hemsida på adressen https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.