Stallgården - akutboende

Stallgårdens akutboende ligger trevligt beläget utmed Stångån och utgörs av 32 lägenheter om ett rum och kök samt toalett och dusch. Bostäderna drivs av Ostgota Care på uppdrag av
Linköpings kommun. Det är promenadavstånd till Tannefors där ett flertal butiker och
serviceinrättningar finns. Med buss är man i centrum på 5 minuter och till Resecentrum tar det cirka 10 minuter.


Med bistånd från Linköpings kommunen kommer vuxna bostadslösa personer till Stallgården
för en kortare vistelse. Bostäderna är alltså inte permanenta. I varje lägenhet finns en
grundutrustning för matlagning, möbler för en fungerande boendemiljö samt säng och
sängkläder. Tvätt av egna kläder sker genom att man tar kontakt med personal och bokar tid i
gemensam tvättstuga.


Mellan klockan 10 och 01 på natten finns personal på plats som kan bistå hyresgästerna i
olika ärenden. Vanligt är att man vill ha hjälp att ta kontakt med sin handläggare på
kommunen, få hjälp med att hitta fram till myndigheter, eller få tillgång till en dator där man
själv kan söka.


All personal är utbildade behandlingsassistenter/pedagoger och har under ett flertal år arbetat med människor i socialt utsatta situationer. De är vana att ”låna ut sitt öra” för att på bästa sätt kunna hjälpa hyresgästen i olika situationer. Personalen samverkar med sociala jouren, kommunens boendesamordnare, kommunens handläggare samt flera andra myndigheter och organisationer.

Kontaktinformation
Platsansvarig Göran Lundqvist, telefon: 013-20 54 70
Verksamhetschef Thomas Lönebrink, telefon: 013-20 53 70
E-post: Thomas.Lonebrink@linkoping.se


Du kan få mer information om hur Du söker bistånd för akut boende genom att gå in på
Linköpings kommuns hemsida på adressen https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.


Augustbergsgården - STÖDBOENDE

Augustbergsgården.jpg

Augustbergsgården är ett stödboende med god servicekvalitet och hög omvårdnadsprofil för
äldre personer med tidigare eller pågående missbruk av alkohol/droger. Stödboendet ligger
centralt beläget på Nya Tanneforsvägen i Linköping med hög närhet till bl. a vårdcentral,
apotek och livsmedelsaffärer. Augustbergsgården ligger i stadsdelen Tannefors som ibland
kallas ”Staden i staden”, mycket beroende på det stora utbudet av service och kommunikation. Med bussen som stannar utanför Augustbergsgården tar det mindre än 10 minuter att komma till Linköpings centrum och lite drygt 10 minuter till Resecentrum där vidare färd med buss eller tåg väntar med förbindelse för hela länet och landet.

people.jpg

Peer supportens arbete utgår från kamratstöd till brukare/patienter baserat på egna
erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskat självstigma. En medarbetare i personalgruppen med egen erfarenhet som närstående leder arbetet med Peer support. Den övriga personalgruppen är utbildad i Dialog – en evidensbaserad metod som bl. a finns i Myndigheten för delaktighets regi. Syftet med Peer Support och Dialog är att personalen ges möjlighet att reflektera över sitt eget arbete utifrån sina egna konkreta erfarenheter av att ta emot vård och stöd i beroenderelaterade situationer. Detta erbjuder i sin tur ett djupare perspektiv där möjligheten att utveckla ett nytt sätt att tänka kring hur personalen kan utveckla relationen mellan personal och brukare låter sig göras. Från dagens relation vårdgivare – vårdtagare växlas perspektivet till morgondagens relation som
samarbetspartners, där personalen ser brukarnas egenupplevda erfarenhet som en resurs i
arbetet.

Kontaktinformation
Arbetsledande undersköterska Jenny Andersson, telefon: 013-20 65 00
Verksamhetschef Agneta Björck, telefon: 0730-67 27 24
E-post: Agneta.Bjorck@linkoping.se

Du kan få mer information om hur Du ansöker om stödboende genom att gå in på Linköpings
kommuns hemsida på adressen https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.