Våreldsvägen - gruppbostäder

Våreldsvägens gruppboende ligger vackert inbäddat i det östgötska eklandskapet inom
tätorten Sturefors, cirka en mil sydost om Linköping. Sturefors ligger i Stångåns dalgång och
hette ännu på 1940-talet Husby, men har senare fått namnet Sturefors efter bl. a. Sturefors
slott.

Ostgota Care driver gruppboendet på uppdrag av Linköpings kommun och har förmånen att
kunna erbjuda våra boende nyproducerade lägenheter som invigdes under våren 2016. Inom
fastigheten ryms 6 bostäder med särskild service, personalutrymmen och kontor, gemensam
tvättstuga, matsal och allrum. Då personal finns på plats dygnet runt finns även rum för
övernattning.

För att bo på Våreldsvägen måste man ha ett biståndsbeslut från kommunen. I och med att
Våreldsvägen är ett särskilt boende ingår stöd, service och omvårdnad för de boende. Vi har
egen sjuksköterska som kommer på fast tid eller efter enskilda önskemål. Som boende kan
man beställa tid för rådgivning och konsultation. Varje person som bor på Våreldsvägen har
en egen kontaktperson i personalgruppen. Om önskemål finns följer kontaktpersonen med på
läkarbesök, besök hos myndigheter, i enskilda ärenden och annat där det kan krävas lite extra
trygghet. Personalgruppen har grundutbildningar såsom socialpedagog, behandlingspedagog, undersköterska, skötare samt flerårig vana av psykiska funktionsvariationer.

Våreldsvägen har eget kök och där tillagas all mat från grunden. Personalen lägger stor vikt
vid att maten är välbalanserad ur näringssynpunkt, har en varierad samansättning samt
serveras på ett smakfullt sätt i en avslappnad och lugn måltidsmiljö. Vegetarisk kost finns
varje vecka och utgör en del i Linköpings kommuns arbete i omsorg om miljön.

Som boende har du medbestämmande till hur din vardag ser ut, vilka aktiviteter och
kulturutbud du vill delta i, vilken mat som serveras från det gemensamma köket och annat
som rör dig som enskild person. När det gäller fritidsaktiviteter uppmuntras du av personalen
till ett individuellt aktivt deltagande, men du har också möjligheter att göra saker i grupp med
stöd av personal.

Kontakt information
Samordnare Helena Leonander, telefon: 013-29 46 67
Verksamhetschef Thomas Lönebrink, telefon: 013-20 53 70
E-post: Thomas.Lonebrink@linkoping.se

Du kan få mer information om hur Du ansöker om gruppbostad genom att gå in på
Linköpings kommuns hemsida på adressen https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.


Följtgatan - servicebostäder

flojtgatan.png

Flöjtgatans servicebostäder stod färdiga 2012 och sedan dess har Ostgota Care drivit
verksamheten på uppdrag av Linköpings kommun.

Flöjtgatan består av 10 lägenheter med egen ingång och egen uteplats. Som boende har man tillgång till gemensamma lokaler under dag- och kvällstid samt kan erbjudas samtliga måltider i gemensam matsal. Vi har eget kök och all mat tillagas från grunden, är väl komponerad, näringsrik och varierad. En dag i veckan serveras vegetarisk kost som ett ingående led i kommunens satsning på omsorg om miljön.

Servicebostäderna är i dag centralt belägna när nu Ullstämmaområdet är fullt utbyggt. Det är
t. ex cirka 400 meter till närmaste livsmedelsaffär. För att komma i åtnjutande av övrig
service som post, apotek, vårdcentral och folktandvård är det cirka 2 kilometer till Ekholemns
Centrum. Östgötatrafikens linje 24 tar dig dit på 10 minuter. En dag i veckan har du som
boende möjlighet att åka med personal och ”storhandla” i Ekholemn. I övrigt hjälper personal
till att tillgodose individuella behov av inköp av t. ex kläder.

Alla som bor i servicebostaden har en kontaktperson inom personalgruppen. Finns det
önskemål följer denne med på besök till vårdcentral, psykiatri, när- och specialistsjukvård.
Den boende kan alltid känna att det finns stöd i personalgruppen. En gång i veckan kommer
vår egen sjuksköterska till Flöjtgatan och då kan du som boende boka in tid för
rådgivning/konsultation.

Personal finns på plats mellan klockan 08 och 22. Under övriga tider kan du som boende alltid
nå personal per telefon. All personal är utbildade undersköterskor/skötare och under dagtid
finns samordnare på plats.

Kontaktinformation
Samordnare Gunilla Fält, telefon: 013-20 55 55
Verksamhetschef Thomas Lönebrink, telefon: 013-20 53 70
E-post: Thomas.Lonebrink@linkoping.se

Du kan få mer information om hur Du ansöker om servicebostad genom att gå in på
Linköpings kommuns hemsida på adressen https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.